ภาพศูนย์ HS3AC

 
 
 
             
ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นฯ จังหวัดชัยภูมิ
ข้อบังคับสมาคม ปรับปรุง
 
ใบรับรองสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นฯ จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมปี 2558

 
 
 
 
 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นชัยภูมิจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 เสาร์ที่ 14 มกราคม 2555
ที่ สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ    ภาพโดย HS3JOA
 
 
 
 
 
 
 ภาพบรรยากาศอบรมและสอบ 15 ตุลาคม 2554 ณ ม.ราชภัฎชัยภูมิ
 


   
 
 
 
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร
และสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่น
 
 น้ำใจชาววีอาร์บริจาคสิ่งของให้ศูนย์วิทยุ HS3AC 
 
 
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นฯจ.ชัยภูมิและคณะ นำโดย นายสมคิด สวยสม นายกสมาคมฯ
 

เข้าพบนายจรินทร์ จักกะพาก   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

 
 
งานแจกของสมาคมชัยภูมิ-ชลบุรี วันที่31ตุลาคม2553 ณ อำเภอบ้านเขว้า ต.ลุ่มน้ำชี 
 

 

 

 

 


 
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมThailand Field Day Contest 2009 
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน fieldday ฯ
รายละเอียด DX ป่าหินงาม


 

 

ภารกิจ 7 วันอันตราย    


 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

งานครั้ง Eye ball ที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2552


 
 
 
   
Copyright 2016 by www.hs3ac.com